top of page

Latest posts

OZ Cyklisti z okolia Hlohovca vzniklo s úmyslom podporovať športovú cyklistiku nie len v meste Hlohovec, ale aj v jeho okolí.

Cyklisti z okolia Hlohovca zastrešujú nie len "hobby" cyklistiku, ale aj jazdcov, venujúcich sa cyklistike na amatérskych pretekoch či maratónoch na Slovensku i v zahraničí. Okrem toho členovia OZ úzko spolupracujú s viacerými organizáciami v meste Hlohovec. Hlavnou myšlienkou je podporovať cyklistiku ako racionálny spôsob dopravy a životný štýl…

Občianske združenie cyklisti z okolia Hlohovca taktiež zastrešujú aj cyklistický klub Hlohovec, ktorý je aktuálne v rozvoji a naberá do svojich radov nie len organizačný tím, ale ja jazdcov, reprezentujúcich farby klubu.

Občianske združenie Cyklisti z okolia Hlohovca vzniklo myšlienkou v roku 2016, pri koncoročnom zimnom behu dvoch kamarátov. Pôvodnými organizátormi podujatí boli Dominik Tvrdý a Marek Cebo. Aktuálne je však myšlienka Cyklisti z okolia Hlohovca oficiálne registrovanou značkou a predsedom sa stal Dominik Tvrdý, podpredsedom Jozef Tvrdý a radovým dozorným členom Mária Tvrdá. Marek, pre svoji rodinné záležitosti nefiguruje v našich radoch.

bottom of page